Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut asiat - Suomen edustustot Venäjällä : Konsulipalvelut : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Moskova
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Pietari


Suomen suurlähetystö, Moskova
Puh. +7 495 787 4174
Sähköposti: sanomat.mos@formin.fi

Suomen pääkonsulaatti, Pietari
Puh. +7 812 331 76 00
Sähköposti: sanomat.pie@formin.fi
По-русски | Suomi | Svenska | Moskova | Petroskoi | Pietari | Instagram |  |  |  | Petroskoi
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut asiat

Avioliiton solmiminen

Suomessa vihkimisestä löytyy maistraattien verkkosivuilta (suomeksi, englanniksi) sekä Suomi.fi:n verkkosivuilta (venäjäksi).

Jos Suomessa avioliiton solmiva tarvitsee siviilisäätytodistuksen Venäjältä, sen antaa ZAGS. (Spravka / izvestsenie ob otsutstvii fakta gosudarstvennoj registratsii braka).

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä tai konsulaateissa.

Venäjällä avioliiton solmiminen tapahtuu avioliittopalatsissa tai siviilirekisteritoimistoissa (Zapis aktov grazhdanskogo sostojanija eli ZAGS). Ulkomaan kansalaiselta vaaditaan sitä varten seuraavat asiakirjat (asia on hyvä tarkistaa vihkijältä):

  • Voimassaoleva passi ja viisumi tai oleskelulupa
  • Passin henkilötietosivu käännettynä venäjäksi, jonka notaari todistaa oikeaksi apostille-leimalla.
  • Avioliiton esteiden tutkintatodistus (viimeisimmän asuinpaikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta), 3 kk vanhempia todistuksia ei hyväksytä. Esteettömyystodistukseen tulee samalla pyytää maistraatista apostille.
  • Mikäli henkilö on aikaisemmin ollut naimisissa, on toimitettava oikeaksi todistettu todistus siitä, ettei avioliitto ole enää voimassa.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Suomen kansalaisen tulee Venäjällä itse huolehtia siitä, että siellä solmittu avioliitto rekisteröidään myös Suomessa. Sen voi tehdä joko suurlähetystön/pääkonsulaatin välityksellä tai itse siihen maistraattiin, jossa asianomainen asui viimeksi Suomessa.

Lemmikkieläinten tuonti Venäjältä Suomeen

LemmikkiLemmikkieläinten maahantuontia koskevat EU-määräykset muuttuivat vuoden 2004 lopulla. Voimassa olevat ohjeet koirien, kissojen ja frettien tuonnista Venäjältä Suomeen löytyvät Eviran eli Elintarviketurvallisuusviraston internet-sivuilta.

Venäjältä EU-maihin vietävillä koirilla, kissoilla ja fretteillä on oltava virallisen eläinlääkärin antama todistus,  johon tulee kaikkien eläimen passitietojen lisäksi maininta Suomeen vaadittavasta käsittelystä ekinokokkoosia vastaan.

Evira: Lemmikki mukaan matkalle

Taloudellinen avustaminen

Venäjällä rahattomaksi joutunut suomalainen voi pyytää omaistaan tai tuttavaansa lähettämään rahaa esimerkiksi Western Unionin tai Forexin kautta.

Western Unionin palvelunumero Suomessa on 0800 141414, ja ulkomailta soitettaessa +358 800 141414. Forexilla on toimipisteet Espoossa, Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Edustustot voivat välittömän hädän poistamiseksi auttaa rahattomana olevaa henkilöä saamaan rahaa Suomesta joko ulkoasiainministeriön kautta tilisiirtona suoraan em. henkilön omalta pankkitililtä tai omaisten tekemää talletusta vastaan (toimitusmaksu 40 €).

Tullimääräykset

Tuoreimmat tiedot Suomen voimassa  olevista tullimääräyksistä voi tarkistaa Tullin sivuilta.

Väestörekisteri-ilmoitukset

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevien osalta pitää ajan tasalla, oli oleskelu ulkomailla sitten tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Edustustot välittävät seuraavia tietoja väestötietojärjestelmään:

  • ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
  • ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta
  • ilmoitus ulkomaan kansalaisuuden saamisesta
  • ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta
  • ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoiteilmoitus (voi ilmoittaa maistraatille myös sähköpostitse osoitteella address@maistraatti.fi)
  • maastamuuttoilmoitus silloin, kun se tehdään ulkomailla

Avioliiton rekisteröinti: Suomen kansalaisen tulee Venäjällä itse huolehtia siitä, että siellä solmittu avioliitto rekisteröidään myös Suomessa. Rekisteröintiä varten tarvitaan alkuperäiseen avioliittotodistukseen (kääntöpuolelle) apostille-leima  ja todistuksen tulee olla käännetty suomen, ruotsin- tai englannin kielelle. Myös käännöksessä tulee olla apostille-leima. Rekisteröintikaavakkeen liitteinä tulee myös olla kopiot vihittyjen passien tietosivuista.

Lapsen syntymän rekisteriöinti: Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen tulee rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään. Rekisteröinnin voi tehdä suurlähetystön/pääkonsulaatin kautta. Rekisteröintiä varten alkuperäiseen syntymätodistukseen (kääntöpuolelle) tulee hankkia apostille-leima ja todistus olla käännettynä suomen, ruotsin  tai englannin kielelle. Myös käännöksessä tulee olla apostille-leima. Rekisteröintikaavakkeen liitteinä tulee myös olla kopiot vanhempien passien tietosivuista. Lapselle voi hakea Suomen passia vasta sitten, kun rekisteröinti on tehty väestötietojärjestelmään eli lapselle on annettu henkilöllisyystunnus.

Usein kysyttyä konsulipalveluista (autoasiat, asevelvollisuus)

Mitä voin tehdä kadotettuani ajokortin?

1.1.2016 lähtien Suomen ajokorttiasioita hoitaa Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi (www.trafi.fi). Jos olet kadottanut suomalaisen ajokortin ja tarvitset sen tilalle kaksoiskappaleen, ota yhteys Trafiin: http://www.trafi.fi/tieliikenne/minulla_on_ajokortti/ajokortin_kaksoiskappale. Tee myös katoamisilmoitus ajokortin myöntäneelle viranomaiselle väärinkäytösten välttämiseksi.

Ajokorttiotteen voi tulostaa pdf-muotoisena suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä maksutta Trafin sähköisestä asiointipalvelusta: https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/kuljettajatietopalvelut.

Kansainvälistä ajokorttia haetaan Autoliiton kautta: https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti.

Venäläisestä ajokortista tulee tiedustella suoraan Venäjän viranomaisilta (GIBDD).

Autostani on varastettu rekisterikilvet – miten voin poistua maasta?

Jos autostasi varastetaan rekisterikilvet, tee asiasta poliisi-ilmoitus tapahtumapaikan poliisissa saadaksesi spravkan, jonka avulla voi poistua maasta 24 tunnin kuluessa.  Jos lähtöön tarvitaan pitempi aika, tulee paikallispoliisilta pyytää dopolnitelnaja spravka, jolloin maasta voi poistua viisumin voimassaolon aikana.  Autoa ei pidä jättää Pietariin ja lähteä Suomeen hakemaan uusia kilpiä, jos auto tuotu väliaikainen tuonti –menettelyllä (vremennyj vvoz). Tee lisäksi varkausilmoitus Suomessa. Uudet rekisterikilvet tilataan katsastustoimipaikasta (9 €/kpl), ohjeet netissä www.trafi.fi.

Auton tulli-ilmoituksesta puuttuu leima

Yksityisautolla Venäjälle saapuvan pitää tehdä Venäjän rajalla tulli-ilmoitus, johon matkailija täyttää ajoneuvonsa tiedot.  Älä poistu tullialueelta ilman auton tulli-ilmoitusta! Tarkista myös, että tulli leimaa ko. ilmoituksen. Leiman tai tulli-ilmoituksen puuttuminen on hallinnollinen rikkomus, jolla saattaa olla vakaviakin seurauksia. Säilytä tulli-ilmoitus huolellisesti matkasi ajan ja muista esittää se Venäjän tullissa poistuessasi maasta. Auton voi kuljettaa rajan yli Suomeen vain se henkilö, joka on allekirjoittanut sitä koskevan tulli-ilmoituksen eli Venäjälle auton tuonut henkilö. Lisää informaatiota venäjäksi tullin verkkosivuilla (http://www.customs.ru).

Liikennevahinko Venäjällä

Venäjä kuuluu kansainväliseen vihreä kortti -järjestelmään. Suomalaisautoilijan Venäjän matkoille riittää omasta vakuutusyhtiöstä saatu vihreä kortti, joka on todistus voimassaolevasta liikennevakuutuksesta. Vakuutusturva ei ole kuitenkaan kotimaan turvan tasoinen, korvausraja on maksimissaan noin 11.000 euroa. Ennen matkalle lähtöä kannattaa selvittää oman vakuutusyhtiön kanssa lisäturvan tarve ja vaihtoehdot. Vahingon sattuessa korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti. Jos ajoneuvolla ei ole rajaa ylitettäessä vihreää korttia, on sille hankittava pakollinen venäläinen liikennevakuutus ennen maahan pääsyä.

Kaikkien Venäjällä sattuneiden liikennevahinkojen selvittely tapahtuu Venäjällä. Jos vahingon aiheuttaa venäläinen ajoneuvo, selvittelyn ja korvaukset hoitaa venäläisen ajoneuvon vakuutusyhtiö. Suomalaisen ajoneuvon ollessa syyllinen vahingonkäsittelyprosessin koordinoi Venäjän vihreä kortti -toimisto Moskovassa. Kaikissa vahinkotilanteissa on kutsuttava poliisi paikalle, eikä ajoneuvoja saa liikuttaa vahinkopaikalla ennen poliisin tuloa. Korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti. Venäjän vihreä kortti -toimiston 24h-puhelinpalvelu neuvoo ympäri vuorokauden englanniksi ja venäjäksi. Lisätietoa vihreästä kortista löytyy Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta (www.lvk.fi).

Onko kaksoiskansalaisilla asevelvollisuus?

Suomen kansalainen, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus, vapautetaan varusmiespalveluksesta rauhan aikana, jos asianomaisen asuinpaikka ei ole Suomessa ja hän osoittaa että hänen tosiasialliset siteensä ovat muualle kuin Suomeen. Vapaamuotoinen vapautushakemus (suomen, ruotsin tai englanninkielisenä) toimitetaan aluetoimistolle. Mikäli aluetoimisto ei ole tiedossa ollaan yhteydessä Maavoimien esikuntaan.

Venäjän asevelvollisuuslaki muuttui vuonna 2013. Ulkomailla asepalveluksensa suorittanutta Venäjän kansalaista ei enää vapauteta asevelvollisuudesta Venäjällä. Uusi laki vaikuttaa 18-27 –vuotiaisiin miespuolisiin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisiin, jotka ovat suorittaneet asevelvollisuutensa ainoastaan Suomessa. Kaksoiskansalaisen tulee osoittaa asevelvollisuutta koskevat tiedustelut Venäjän viranomaisille.

Virkatodistuksen ja osoitetietojen hankkiminen Venäjältä

Ulkoministeriölle voi tehdä pyynnön hankkia virkatodistus tai osoitetietoja Venäjältä. Tietojen hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi. Virkatodistuksia ja muita asiakirjoja tai osoitetietoja tarvitaan yleensä Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten.
Venäjällä ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää, vaan tietoja rekisteröidään asuinpaikkakunnittain. Tiedusteltavasta henkilöstä tulee nimen (isännimen) ja sukunimen sekä syntymäajan lisäksi vähintään olla tiedossa myös syntymä- tai asuinpaikkakunta Venäjällä.

Toimeksiannon tekeminen

Oheinen toimeksiantolomake täytetään mahdollisimman tarkkaan ja lähetetään (mahdolliset liitteet mukana) joko sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi tai postitse osoitteeseen Ulkoasiainministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto.
WordToimeksiantolomake asiakirjojen ja osoitetietojen hankkimiseksi ulkomailta

Toimitusmaksu

Ulkoministeriö perii toimitusmaksuna 100 euroa asiakirjalta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei tietoja onnistuta saamaan tai jos toimeksianto peruutetaan myöhemmin.  Jos paikallisviranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, veloitetaan kulut asiakirjan tilaajalta.

Toimitusaika

Ulkoministeriö pyytää Venäjän edustustojensa välityksellä tietoja Venäjän viranomaisilta. Vastauksen saaminen  saattaa kestää  useita kuukausia, minimiaika yleensä vähintään 3 kuukautta.

© Suomen suurlähetystö, Moskova © Suomen pääkonsulaatti, Pietari
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot