Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomi Venäjällä - Suomen edustustot Venäjällä : Suomi ja Venäjä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Moskova
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Pietari


Suomen suurlähetystö, Moskova
Puh. +7 495 787 4174
Sähköposti: sanomat.mos@formin.fi

Suomen pääkonsulaatti, Pietari
Puh. +7 812 331 76 00
Sähköposti: sanomat.pie@formin.fi
По-русски | Suomi | Svenska | Moskova | Pietari | Pietari |  |  |  | Petroskoi
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomi Venäjällä

Suomen ja Venäjän välillä käydään aktiivista kanssakäymistä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Finpron tehtävänä Team Finland – verkoston ydintoimijana on auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkia Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Tehtäviä hoitavat Finpron Export Finland, Invest in Finland ja Suomen matkailullisen imagon kehittämiseen ja Suomea matkakohteena markkinoiva Visit Finland.

Finpron Venäjän organisaatio toimii Moskovassa, Pietarissa ja Murmanskissa. Finpron vientikeskukset tarjoavat yrityskohtaista neuvontaa ja verkottavat suomalaisia yrityksiä paikallisten toimijoiden kanssa. Kansalliset hankkeet ja yritysten viennin lisäämiseen tähtäävät Team Finland -kasvuohjelmat ovat Finpron keskeistä tekemistä ja kantavana tavoitteena on ’Kasvua Suomeen’.

SVKK

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys ry (SVKK) on vuonna 1946 perustettu, voittoa avoittelematon järjestö. SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa.

Finnvera-logo RUSFinnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA).
Finnvera rahoittaa hyvään liikeideaan perustuvaa, kannattavan liiketoiminnan edellytykset täyttävää yritystoimintaa silloin, kun yrityksen omat resurssit tai vakuudet eivät riitä rahoituksen hankkimiseen kaupallisilta markkinoilta.

Finnvera takaa viennin rahoitukseen liittyviä poliittisia ja kaupallisia riskejä. Poliittiset riskit ovat suomalaisen viejäyrityksen asiakkaan sijaintimaan taloudellisesta tai poliittisesta tilanteesta aiheutuvia riskejä. Kaupalliset riskit liittyvät joko ostajaan tai sen rahoittajapankkiin. Finnveran toimintaa ohjaavat valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Näihin tavoitteisiin kuuluvat myös suomalaisyritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen rahoituksen keinoin.

Suomalaisten organisoimaa koulutus- ja kulttuuritoimintaa toteutetaan muun muassa Suomen Pietarin instituutissa ja suomenkielisissä kouluissa Moskovassa sekä Pietarissa. Lisäksi suomen kieltä voi opiskella useissa korkeakouluissa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 21.2.2017


© Suomen suurlähetystö, Moskova © Suomen pääkonsulaatti, Pietari
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot